Accu Recycling

ACCU  RECYCLING

Accu’s bestaan in vele soorten en maten. Het recyclen ervan behoort tot een van de activiteiten binnen ons bedrijf.

Door het voeren van een reëel prijsbeleid, waarbij de restwaarde vergoeding is gerelateerd aan de actuele loodprijs, ontvangt u bij Nato Metaalrecycling  in Beneden-Leeuwen, goede prijzen voor uw afval.

Nato Metaalrecycling  zamelt allerlei soorten accu’s in.

.

Bij Nato Metaalrecycling kunt u rekenen op hoge vergoedingen, gratis plaatsing van accuboxen, gratis transport, gecertificeerde dienstverlening en directe betalingen.

Over het algemeen is afval met een relatief hoog metaalgehalte zeer interessant voor recycling, gezien de besparing ten opzichte van ertswinning.

Voor bijvoorbeeld autoaccu’s geldt dat een groot gedeelte hergebruikt kan worden (het lood, maar ook overige stoffen zoals accuzuur). Recycling van elektrische apparaten levert verschillende metalen op als ijzerkoper en aluminium.

Ook edelmetalen zijn in allerlei soorten afval (en met name industrieafval) aanwezig in hogere concentraties dan in ertsvorm.

Ongeveer 80% van het metaal van verpakkingsafval belandt bij het restafval, echter kan dat er in afvalverwerkingsbedrijven met magneten uit gehaald worden. Mede hierdoor kan in Nederland 95% hergebruikt worden, waarmee het koploper is in Europa.

Uiteraard beschikt Nato Metaalrecycling over de benodigde vergunningen waardoor u altijd kunt aantonen dat u uw accu’s door een erkend inzamelaar heeft laten afvoeren.